Vprašaj strokovnjaka

Prenesi orodje

Tiskalniku prijazno verzijo v pdf formatu dobite s klikom na "Prenesi orodje"

prenos

Orodje IAMTool (Jaz sem orodje) / Orodje za učinkovito in uspešno sporazumevanje

Orodje IAMTool omogoča izboljšanje sporazumevanja s strukturirano pripravo srečanja, na katerem obravnavamo določeno temo.

Kaj je orodje IAMTool?

Orodje IAMTool je osnovni in pronicljiv komunikacijski instrument, ki vam in/ali skupini/ekipi pomaga pripraviti učinkovit in uspešen dialog, pogovor, razgovor, srečanje itd. Osredotoča se na vodilno vlogo osebe pri usmerjanju sporazumevanja.

V smislu orodja IAMTool nam zgornjih nekaj stavkov odgovarja na vprašanje, kaj je TEMA orodja IAMTool?

Kakšen je smisel orodja IAMTool?

Orodje IAMTool strukturira pripravo pogovora, z definiranjem ključne teme, ciljev, ki naj bi jih dosegli, in načina, kako se zadeve pravočasno lotiti.

V smislu orodja IAMTool nam zgornjih nekaj stavkov odgovarja na vprašanje, kaj je CILJ orodja IAMTool?

Kako orodje IAMTool deluje?

Orodje IAMTool se uporabi s preprostim odgovarjanjem na nekaj predhodnih vprašanj (pred srečanjem, pogovorom, razgovorom itd.), pri čemer predvidevamo bodočo komunikacijo. Orodje IAMTool je mogoče izboljšati s preizkušanjem na suho. Primeri vprašanj, na katere naj bi odgovorili med pripravo: O čem bomo govorili, kaj je moj problem/tema? Kaj želim izpostaviti? Kateri cilj želim doseči? Kakšen pristop bom uporabil, kakšno vrsto komunikacije in kako se bom lotil zadeve? Kako dolgo naj bi trajal pogovor?

V smislu orodja IAMTool nam zgornjih nekaj stavkov odgovarja na vprašanje, katero METODO(logijo) bomo uporabili z orodjem IAMTool?

Kakšen pomen ima pri orodju IAMTool čas?

Orodje IAMTool vam pomaga določiti časovni okvir posamezne komunikacije. Komunikacija ima določen čas, kraj, dejavnost in osebe vključene v dialog in je zato edinstvena. Glede na zahtevnost predmeta ocenimo ali opredelimo čas trajanja pogovora. To nam pomaga sporazumevati se učinkoviteje in uspešneje.

V smislu orodja IAMTool nam zgornjih nekaj stavkov odgovarja na vprašanje, koliko ČASA želim ali želimo posvetiti tej zadevi ob uporabi orodja IAMTool?

Kakšen je pomen kratice IAMTool?

I predstavlja: Issue, Item (vprašanje, predmet) s sinonimi in pomeni, kot so: tema pogovora, osredotočenost pogovora, zadeva, področje razprave, vprašanje.

A predstavlja: Aim (cilj) s sinonimi in pomeni, kot so: namen, naloga, namera, motiv, bistvo, zamisel, ideja, načelo in utemeljitev.

M predstavlja: Metodo s sinonimi in pomeni, kot so: pristop, orodje, smer, politika,

način obravnave zadeve kot na primer: dvostranski pogovor, delavnica, predstavitev, srečanje, možgansko viharjenje itd.

Tool (orodje) predstavlja: Time (čas) in instrument (orodje) kot celoto brez nadaljnjih sinonimov ali pomenov. To je čas, ki ga želite nameniti razrešitvi problema oziroma zadeve.

Ime IAMTool (ki se izgovarja kot stavek »I am tool« (Jaz sem orodje)) se nanaša predvsem name.

Kajti jaz sem tisti (orodje za sporazumevanje), ki je odgovoren za ustrezno okolje za sporazumevanje. To pomeni, da je pomembno, da osebno prevzamem vodilno vlogo pri pripravi in izvajanju komunikacije. Jaz sem tisti, ki je odgovoren za usmerjanje pogovora in njegove vsebine k cilju, na ustrezen način in pravočasno. Popolnoma se zavedam svojega obstoja in vloge/položaja (ravnatelj šole, učitelj, udeleženec, izvajalec usposabljanja, trener, vodja projekta, žena, mož itd.) kot podlage vseh svojih komunikacij.

Torej sem orodje! Super!

Kako ocenjujete koristnost orodja?


Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.