1.3. Pričakovani rezultati uporabe metodologije za vzpostavitev sistema zgodnjega opozarjanja na ravni šole v okviru projekta CroCooS

 Skladno z zgoraj opisanimi načeli in ob upoštevanju dolžine pilotnega obdobja v okviru projekta (18 mesecev) se od testnih šol pričakuje uresničitev naslednjih ciljev:

I.     Šola oblikuje trdno in trajnostno strategijo sistema zgodnjega opozarjanja za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja.

a) Šola oblikuje seznam zunanjih partnerjev in virov ter jih zmore aktivirati, če posamezen dijak potrebuje pomoč.

b) Šola izdela sistem sledenja/ spremljanja na ravni organizacije.

c) Šola prepozna svoje potrebe po krepitvi zmogljivosti za lasten razvoj.

II.     Dejavnosti šole v okviru sistema zgodnjega opozarjanja vplivajo na odnose v šolskih skupnostih, vključno z notranjimi in zunanjimi partnerji (npr. odnosi dijak–učitelj, učitelj–učitelj, dijak–šola, šola–družina, šola–lokalni akterji in deležniki).

III.    Šola izoblikuje pristop individualne oblike podpore za dijake v stiski.

IV.    Šola si dejavno prizadeva za reševanje stisk dijakov. 

V.      Pri reševanju težav posameznega dijaka dejavno sodelujejo vsi učitelji, ki ga poučujejo.

VI.    Na šoli - med zaposlenimi, vodstvom šole in dijaki - je povečana ozaveščenost o pojavu zgodnjega opuščanja šolanja.

 

 

 

 


 

 

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.