2.1. Upravljanje sprememb v šoli

Razvoj sistema zgodnjega opozarjanja je dejavnost upravljanja sprememb. Tu opisani koraki sledijo logiki kroga kakovosti: načrtovanje poteka v korakih 1, 2 in 3, izvajanje v koraku 4, vrednotenje v koraku 5 in ukrepanje v koraku 6. Razviden je pomen temeljitega načrtovanja. Kot je med 2. svetovno vojno izjavil ameriški predsednik Eisenhower: »Vsi načrti so se izkazali za neuporabne, vendar sem prepričan, da je načrtovanje nepogrešljivo.« Procesi zelo verjetno ne bodo potekali, kot je zapisano v načrtih, a kljub temu je načrtovanje potrebno, da se ohrani smer in osredotočenost na delo.

Kot že omenjeno vzpostavitev sistema vodijo vprašanja, na katera morajo posamezne šole najti odgovore. Le pri koraku INTERVENCIJA vprašanj ni in so navedeni le ravni intervencije.

Proces predstavljen s posamezni koraki:.

1. Določanje ciljev

a. Ali na šoli zaznavamo težavo zgodnjega opuščanja šolanja?

b. Ali želimo kaj narediti/ spremeniti?

c. Kakšna je filozofija vzgoje in izobraževanja na naši šoli?

d. Kakšen je naš dolgoročni cilj glede zgodnjega opuščanja šolanja?

2. Analiza stanja

a. Obseg težave – kako velika je?

b. Ali poznamo vzroke? Ali obstaja vzorec vzrokov za zgodnje opuščanje šolanja?

c. Kaj smo do sedaj naredili?  Kaj je bilo učinkovito in kaj ne?

d. Analiza virov

        i.   Človeški viri – Katere kompetence imamo na razpolago?

        ii.  Razvoj organizacije – Katere kompetence imamo na razpolago?

        iii. Koliko delovnih ur imamo na razpolago?

        iv. Ali imamo oblikovano metodologijo prepoznave dijakov v stiski?

         v. Ali imamo opremo/prostor?

        vi. Ali imamo vzpostavljeno mrežo zunanjih strokovnjakov?

3. Akcijski načrt

a. Kakšni so naši kratkoročni cilji v skladu s točko 1d?

b. Kakšni so potrebni ukrepi?

c. Katere vire potrebujemo? Kaj imamo in kaj je treba razviti oz. pridobiti?

d. Ali si ukrepi logično sledijo (vrstni red, medsebojne povezave)?

e. Kakšen časovni okvir bi nam ustrezal?

f. Kdo so odgovorni in kdo sodeluje pri posameznih dejavnostih?

4. Ukrepanje

a. Na ravni šole 

b. Na ravni zaposlenih

c. Na ravni delovne skupine

d. Na ravni učitelja

e. Na ravni dijaka

5. Vrednotenje izvedenih ukrepov

a. Ali smo pravočasno dosegli cilje akcijskega načrta?

b. Kaj je bilo učinkovito in kaj ne?

c. Ali so potrebne spremembe (cilji, dejavnosti, procesi, osebje, časovni načrt)?

d. Ali so potrebne spremembe pri koraku 1?

6. Izboljšave

a. Ali so potrebne spremembe pri filozofiji vzgoje in izobraževanja ali strategiji razvoja šole?

b. Ali sledimo še istim ciljem ali jih je potrebno dopolniti oziroma spremeniti?

c. Ali se je stanje na področju zgodnjega opuščanja šolanja spremenilo?

d. Ali imamo načrt za krepitev močnih točk in zmanjševanje šibkih točk sistema zgodnjega opozarjanja? 

e. Ali izvajamo izboljšave? Ali so poročila pripravljena?

     f. Ali smo pripravljeni na ponovitev koraka  ukrepanje?

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.