1.1. Kako razumemo sistem zgodnjega opozarjanja na ravni šole?

Opredelitev

 Institucionalni sistem zgodnjega opozarjanja v okviru projekta CroCooS je pristop namenjen za uporabo v šolah[4]. Temelji na merljivih podatkih in opazovanih pojavih, s čimer omogoča pravočasno prepoznavanje dijakov, pri katerih obstaja nevarnost, da prezgodaj opustijo šolanje ter načrtovanje in izvajanje posameznemu dijaku prilagojenih preventivnih ukrepov. Delovanje sistema je osnovano na kompetencah institucije in zaposlenih kot so: zbiranje in obdelovanje ustreznih podatkov, razumevanje vedênja dijakov in vzrokov zanj, izvajanje individualnih preventivnih ukrepov po meri posameznika ter pripravljenost za vključevanje zunanjih virov in partnerjev.

 Načela vzpostavitve sistema zgodnjega opozarjanja v šoli
 
Slika 1 prikazuje pristop, načela in metodologijo projekta CroCooS, v okviru katerega je celovit sistem zgodnjega opozarjanja na ravni šole oblikovan. Vzpostavitev sistema je dolgoročen proces, ki je del siceršnjega razvoja institucije ter vključuje oblikovanje strategije vzpostavitve in načrta izvajanja sistema. Upošteva potrebe udeležencev znotraj in zunaj institucije v vseh fazah procesa ter se ukvarja z izzivi, ki jih prinašajo spremembe, krepitev zaupanja in sprejemanje podpore od zunaj. Vzpostavitev sistema zgodnjega opozarjanja za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja zahteva veliko angažiranost celotne institucije in njene mreže, zlasti vodstva šole, učiteljev in drugih zaposlenih, dijakov, partnerjev in podpornih služb v šolskem okolju.
 
Dejavnosti potekajo na različnih ravneh institucije (slika 2) in sicer na ravni celotne šole, na ravni skupin (dijak, zaposleni itd.) ter na ravni posameznika v obliki individualizirane intervencije. Slednje so osredotočene na posameznika, upoštevajo njegove potrebe in nanje odgovarjajo (slika 3).
 

Slika 2: Dejavnosti sistema zgodnjega opozarjanja potekajo na različnih ravneh institucije

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3: Individualizirana intervencija osredotočena na dijaka

 

 

 

 

 

 

 

Priporočeno je, da se sistem zgodnjega opozarjanja z vidika učečega se, začne izvajati čim prej, če je le mogoče še pred vstopom v osnovno šolo, a najkasneje v zadnjem obdobju osnovne šole. Konzorcij projekta CroCooS se je ob upoštevanju metodoloških vidikov odločil, da bo pilotna faza projekta usmerjena na srednješolsko raven. A sistem zgodnjega opozarjanja oziroma načela predstavljena v projektnem gradivu je mogoče prilagoditi tudi drugim stopnjam izobraževanja in usposabljanja.

 

[4]V Sloveniji v pilotni fazi sodelujočih poklicnih in strokovnih šolah.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.