znaki stiske

Orodja

 • Dobro ciljno usmerjeno zbiranje podatkov za preprečevanje osipa

  Orodje opisuje najpomembnejše podatke, ki naj bi se zbirali v okviru preprečevanja osipa. Zbiranje podatkov je proces, ki poteka med celotnim šolanjem dijakov, od njihovega vstopa v šolo do opustitve šolanja ali premestitve na drugo šolo. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni nekateri razlogi za zbiranje in spremljanje podatkov v šoli.

 • Orodje za ugotavljanje tveganja

  Orodje je namenjeno učiteljem in šolam v postopku prepoznavanja in spremljanja dijakov v stiski, pri katerih obstaja tveganje za zgodnje opuščanje šolanja.

 • Pripovedovanje zgodb

  Kratki izpovedni filmi z dijaki, ki so zgodaj opustili šolanje ali pa so ga nadaljevali v programih za osipnike. Prepričanja, predstave, mnenja in stereotipi o dijakih, ki zgodaj opustijo šolanje ali dijakov odnos do lastne situacije v šoli je mogoče predstaviti skozi pogovor o filmu.

 • Spremljanje izostajanja od pouka

  Izostajanje od pouka je eden od znakov stiske, ki jo doživlja dijak, ki je potencialni osipnik. Orodje vam pomaga ugotoviti število izostankov od pouka pri posameznem dijaku in prepoznati na ravni šole te, ki so največkrat izostali od pouka.

 • Stališča

  Gre za način opazovnja, sledenja in prepoznavanja z vedênjem povezanih znakov stiske v čim krajšem času.

 • Ustrahovanje

  Fizično ali čustveno ustrahovanje oziroma nadlegovanje v realnem ali virtualnem svetu je eden od znakov stiske, ki lahko nakazuje nevarnost osipa. Prepoznavanje tega znaka ni vedno preprosto, saj se le redko dogaja v razredu ali v navzočnosti učiteljev oziroma odraslih. To orodje je zato namenjeno pridobivanju informacij od dijakov.

 • Želim si, da bi moj učitelj vedel…

  Orodje je namenjeno učiteljem za uporabo v pogovorih z dijaki. Podpira poglabljanje zaupanja in razumevanja med učiteljem in dijakom.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.