raven vodstva šole

Orodja

 • Akterji, elementi in sistem podpore dijakom

  To je način in odnos organizacije podpore dijakom v stiski.

 • Medsektorsko sodelovanje – vzpostavljanje partnerstev, razvijanje sodelovanja

  Preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja in ponovno vključevanje dijakov v izobraževanje ni naloga le šole. Za celovito reševanje teh vprašanj je potrebno medsebojno povezovanje različnih strok, ki delujejo na tem področju. Poleg formalnih institucij lahko pri tem sodelujejo in prispevajo tudi nevladne organizacije ter formalne in neformalne skupine. Zbiranje podatkov je stalen proces, medtem ko mora...

 • Partnerska okrogla miza

  Različne podporne organizacije se s težavami družin in otrok srečujejo istočasno. Te vzporedne aktivnosti se redko združujejo, zato njihovo reševanje zahteva več energije, obenem pa ni učinkovito. Šola lahko poveča svoje vire, potrebne za pomoč otrokom, če k sodelovanju povabi te organizacije in njihove predstavnike.

 • Partnersko sodelovanje v podporo dijakom v stiski

  Kako oblikovati zemljevid socialnih storitev, pomeni, kako oblikovati nabor potencialnih zunanjih partnerjev šole z namenom sodelovalne podpore dijakov v stiski.

 • Sestavljanje delovne skupine

  Skupine je treba sestaviti zavestno, saj ne nastajajo same od sebe. Prva dejavnost pri sestavljanju skupine je izbira ustreznega števila članov in ustreznih profilov.

 • Vodenje delovnih srečanj

  Sestankovanje skupine je bistveno za dobro skupno delo. Na sestankih lahko člani delijo svoje dosežke in težave, rešujejo morebitne spore ter sprejemajo pomembne odločitve.

Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki vam omogočajo najboljšo možno izkušnjo. Z uporabo te spletne strani sprejemate piškotke.