Promene u postignuću

Razlozi za nisko postignuće u školi i njegove socijalne posledice

Poteškoće koje potiču od niskog socio-ekonomskog statusa učenika, često su uzrok lošeg školskog postignuća i objašnjavaju zbog čega učenik nije uspeo da dostigne osnovni nivo standarda znanja umenja i sposobnosti. Veštine koje nisu bile razvijene tokom osnovne škole, teško se mogu steći kasnije, što ostavlja negativan efekat na životnu perspektivu osobe. Nerazvijenost ključnih kompetencija dovodi do lošeg uspeha, što posledično negativno utiče na motivaciju učenika i dovodi ih u rizik da napuste školu.

Ukoliko posmatramo populaciju srednjoškolaca u Evropi, najniže postignuće ostvaruju učenici stručnih škola, pošto su ove škole najmanje prestižne u društvu. U ovoj subpopulaciji dolazi do akumulacije problema: bez odgovarajućih znanja i veština, učenici nisu u mogućnosti da uče koliko bi trebalo da bi ispunili očekivanja tržišta rada. Njihova volja za učenjem opada i vremenom postaju frustrirane i razočarane osobe koje razvijaju smetnje u ponašanju i suprotstavljaju se sa školskim pravilima. Učenici sa najlošijim postignućem ostaju u sistemu bez odgovarajuće podrške i pomoći koja im je potrebna i bez mogućnosti da sustignu ostale učenike. Uobičajeno je da se učenici sa istim poteškoćama okupljaju u neformalnim grupama i time učvršćuju svoj socijalni status i dovode do pojačavanja segregacije u školi kao socijalnom sistemu. Takođe ova tendencija ima negativan efekat na postignuće učenika jer učvršćuju svoj status neuspešnih učenika identifikuju se sa njim i razvijaju naučenu bespomoćnost. Gledano na nivou sistema, ovo znači da se socijalne nejednakosti produbljuju, odnosno da nastavici i profesionalci nisu uspeli u ostvarivanju principa obrazovanja.

Za više informacija, preuzeti sledeće rezime.

Na oktataskepzes.tka.hu koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate kolačiće