Danish project summary

CroCooS er et internationalt EU-projekt inden for uddannelsesområdet. Projektet startede i maj 2014 og løber i tre år indtil udgangen af ​​april 2017. CroCooS fokuserer på forebyggelse og tidlig indgriben for at mindske frafald i såvel grundskolen som på ungdomsuddannelserne. Projektet lægger særlig vægt på varslingssystemer baseret på tværsektorielle og horisontalt samarbejde af interessenter.

Tidlige varslinger og dertil indrettede systemer som kan styres effektivt og baseret på tværsektorielt samarbejde spiller en central rolle i at løse problemet med frafald. Tværsektorielt samarbejde skal bl.a. bygge på videndeling mellem interessenter inden for uddannelsessektoren, socialsektoren, sundhedssektoren samt beskæftigelsessektoren og retsvæsenet.

Resultaterne af projektet sigter mod: 

At udpege en samling af indikatorer til tidlig identificering af elever, der er i risikogruppen for at forlade grundskolen og ungdomsuddannelser før tid, samt udvikle en række værktøjer til at forebygge frafald og værktøjer som kan anvendes af lærere, vejledere og lignende professionelle i arbejdet med at fastholde de unge i uddannelse. Frafald specifikt i grundskolen er især en udfordring i Balkan-landende, hvorimod alle deltagerlandene oplever uhensigtsmæssige frafald på ungdomsuddannelserne.  

Projektet har deltagelse af Ungarn (som er projektindehaver), Slovenien, og Serbien, samt som ”critical friends” deltager Holland og Danmark med praktiske erfaringer på området.

Projektet afsluttes med en strategisk anbefaling baseret på en evaluering af 18-måneders pilotprojekt på skoler i Ungarn, Serbien og Slovenien.


ESLplus - European Learning Space on Early School Leaving

On oktataskepzes.tka.hu we use cookies to give you the best possible experience. By using this website you accept cookies.