Dutch project summary

CroCooS:  Cross-sectorale samenwerking gericht op oplossingen ter voorkoming van schooluitval 

Het is overduidelijk: een van de voorwaarden voor het creëren van een rechtvaardige maatschappij is om te voorkomen dat leerlingen zonder kwalificatie vroegtijdig, de school verlaten.

Systemen voor vroegtijdige waarschuwing (EWS – Early Warning Systems) spelen  een cruciale rol bij het verminderen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en sectoroverschrijdende samenwerking is urgent en onvermijdelijk om doeltreffende begeleiding ondersteuning van studenten die dreigen te vallen uit.

Het project ‘Cross-sectorale samenwerking gericht op oplossingen tervoorkoming van schooluitval’ (CroCooS) stelt zich het doel de elementen van een systeem voor het vroegtijdig waarschuwen (database, noodsignalen, enz.) te benoemen en richt zich op het verzamelen van effectieve oplossingen om onderwijzend en niet-onderwijzend personeel te helpen hoe te handelen in specifieke gevallen.

Experimenten om schooluitval terug te dringen bieden mogelijkheden voor ministeries en andere belanghebbenden in het onderwijssyteem om – real life cases – te testen en innovatieve (beleids)maatregelen te formuleren om de Europese doelstellingen in het kader van het verminderen van schooluitval te realiseren.

De experimenten zullen worden gerealiseerd tussen September 2015-December 2016 in drie Europese landen (Servië, Hongarije en Slovenië) in nauwe samenwerking met 5  scholen per land.

Het hoofddoel van het CroCoos-project is een bijdrage te leveren aan het formuleren van de specificaties waaraan een een EWS moet voldoen.

Om dit te bereiken levert CroCooS:

  •  de elementen van een samenhangend EWS met daarbij de specificatie van de verzamelen data en voorstellen voor methoden en technieken om effectief en efficiënt te interveniëren.  De op basis van literatuur en best practices ontworpen EWS zal worden getest drie Europese landen: Hongarije, Slovenië en Servië.
  • een toolkit    voor onderwijzend en niet-onderwijzend personeel voor het terugdringen van schooluitval op lokaal niveau.
  • het bevorderen van de samenwerking bij alle stakeholders van de school en het onderwijs door peer group consult, workshops, peer learning activities, on-line forums, sociale netwerken, conferenties, video's, nieuwsbrieven).
  • leveren van beleidsaanbevelingen op het gebied van ontwerpeisen voor een EWS op basis waarvan effectieve efficiënte interventies op lokaal niveau kunnen worden uitgevoerd.

ESLplus - European Learning Space on Early School Leaving

On oktataskepzes.tka.hu we use cookies to give you the best possible experience. By using this website you accept cookies.