Eszköztár

A CroCooS Eszköztár a lemorzsolódás megelőzését célzó gyakorlati megoldások folyamatosan bővülő gyűjteménye. A jobb oldalon megjelenő adatbázisban egyszerű eszközöket talál, melyek intézményi használatát a részletes Útmutató  áttanulmányozása után javasoljuk. 

Várjuk véleményét az eszközök használhatóságával, hasznosságával, továbbfejlesztési javaslatokkal kapcsolatosan. Az egyes eszköz alatt a Hozzászólás boxban írhatja meg visszajelzését.

Eredményes böngészést kívánunk!

Eszköztár rendezése

A diák komplex megismerése – az adatgyűjtés

Az adatgyűjtés a diák egyéni fejlesztésének, valamint az egyéni fejlesztési terv elkészítésének első lépése. Nagy körültekintést igénylő, a diákot különféle dimenziókból érzékelő és megértő, információgyűjtő- és rendszerező folyamat. Az információgyűjtést több módszer együttes alkalmazásával végezhetjük el.

A diáktámogatás szereplői, elemei és rendszere

A lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók támogatásának szemlélete, elemei és rendszere.

A tanár-diák kommunikáció alapjai

A hatékony és szakszerű tanári kommunikáció a diákokkal többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan fejlődő bizalmi kapcsolatok, sajátos beszélgetési és meghallgatási készségek, a megfelelő és konstruktív visszajelzések adása, saját nem-verbális (gesztus)nyelvünk tudatosítása és építkezés a jól megalapozott és kifejezett szerephatárokra.

A team tagjainak kiválasztása

A teameket fel kell építeni, nem önmaguktól képződnek. A csapatépítés első lépése a megfelelő számú és típusú ember megtalálása a feladatra.

Adatgyűjtés a lemorzsolódás megelőzéséért

Az alábbiakban az iskolai szintű, kifejezetten a lemorzsolódás megelőzésére irányuló adatgyűjtés legfontosabb tartalmi elemeit mutatjuk be és indokoljuk azok gyűjtésének és folyamatkövetésének szükségességét. A gyűjtés a tanuló belépésétől a teljes iskolai életút során folytatandó, sőt, az iskolából való kikerülés körülményeit és a tanuló következő intézményét is rögzíteni érdemes.

Az esetmegbeszélés lépései

Az esetmegbeszélés célja: A segítő tevékenység tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák „teamben” történő megbeszélése, illetve az, hogy a team segítséget adjon az esethozó személyes érzelmeinek megértéséhez, az adott probléma kreatív megoldásához. Az esetmegbeszélés a konkrét esetről szól, azaz komplexen a diákról (ez jelenti az egyént, a családját, az őt körbevevő közösséget), a problémáról (mi a diák elakadása, nehézsége), a cselekvési tervről és az ehhez kapcsolódó akcióról. Az

Az eszköz én magam vagyok

Az „Eszköz én magam vagyok” modellezi a kommunikáció fejlődését a megbeszélésre történő strukturált felkészüléssel, melynek során megbirkózunk egy témával.

Bárcsak tudná a tanárom…

Ezt az eszközt a tanárok használhatják a diákok megismerésére és a tanár-diák kapcsolatban szükséges bizalom és megértés kifejlesztésére.

Bizalomépítés

A bizalomépítés a veszélyeztetett diákok támogatásának első lépése annak érdekében, hogy kiépüljön a segítő kapcsolat, megvalósuljanak a segítő beszélgetések, hogy eredményes legyen egyéni fejlesztésük.

Egyéni Fejlődési Terv (EFT) készítése

Az Egyéni Fejlődési Terv készítése tervezési folyamat, mely során a szakemberek fejlesztik a diákot, s ebben a folyamatban az egyén/diák is érdekeltté van téve. Ez a sikeres fejlesztés, segítés egyik alapelve és feltétele. Nagyobb eséllyel várható változás és eredményes tanulás akkor, ha a diák tudja, mi fog történni vele, mit várnak el tőle és ő mit várhat el a körülötte lévőktől. A segítés, fejlődés értékelésének folyamatjellegű tervezése és annak a tanulókkal, szülőkkel való megosztása, átgon

Együttműködő partnerek a lemorzsolódás veszélyének kitett diákok támogatásában, megtartásában

Hogyan készítsünk szociális térképet, azaz mit vegyünk figyelembe, amikor feltérképezzük az iskolán kívüli lehetséges partnereket a veszélyeztetett diákok megtartásának, gondozásának céljából.

Eszköz a lemorzsolódás kockázatának vizsgálatához

A veszélyeztetett diákok beazonosítása és monitorozása során a tanárok és iskolák által használandó eszköz.

Hatékony tanári kommunikációs stratégiák

A megfelelő tanári kommunikációs stratégiák összhangban vannak a kommunikátor céljaival, a többi, a tanulóval kapcsolatban levő szakember érzékelt szükségleteivel. A kommunikáció szóbeli vagy írásbeli és non-verbális kommunikációs jeleket is magában foglalhat. Ez utóbbiak a kiválasztott kommunikációs stratégia folyamatának bizonyos szabályait és lépéseit jelentik.

Heti csoportmegbeszélés

A heti rendszerességű csoportmegbeszélés egy módja annak, hogy a lehető leghamarabb észrevegyük és azonosítsuk a viselkedés megváltozásához kapcsolódó figyelmeztető jeleket.

Hiányzások követése

A hiányzás az egyik figyelmeztető jel, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a diák veszélyeztetett, és potenciális iskolaelhagyó. Az eszköz segít nyomon követni az egyes diákok által mulasztott órák számát, és iskolai szinten kiválasztani a legtöbbet mulasztó diákokat.

Hogyan keltsük fel a diákok érdeklődését?

Mit kell tudnunk a fiatalok érdeklődéséről és hogyan fejleszthetjük azt?

Ítélkezésmentes viselkedés

Az ítélkezésmentes viselkedés az egyik módja annak, hogy elfogadjuk azokat, akikkel nem értünk egyet. Ez akkor lehetséges, amikor valaki elfogad egy ítélkezésmentes hozzáállást, azaz képes eltekinteni saját előítéleteitől, és ez a hozzáállás áthatja szakmai és mindennapi interakcióit.

Nézőpontok

Egy módszer arra, hogy a lehető legkorábbi időpontban észleljük, nyomon kövessük és azonosítsuk azokat a viselkedéshez köthető figyelmeztető jeleket, melyek kimaradáshoz vezethetnek.

Partneri kerekasztal

A gyerekek ügyeivel, problémáival több szervezet, intézmény, magánszemély is foglalkozik segítő szándékkal. Ezek a párhuzamos törekvések többnyire nem erősítik egymást, inkább nagy energiákkal alacsony hatékonyságúak. Az iskola növelheti erőforrásait a gyerekek érdekében, ha bevonja ezeket a körülötte tevékenykedő szervezeteket, intézményeket.

Segítő beszélgetés

A diákkal zajló segítő beszélgetés az egyik kulcseleme az egyéni fejlesztési folyamatnak. Legfőbb célja, hogy támogassa a diákot abban, hogy életproblémáira és tanulási nehézségeire megtalálja saját válaszait. De mitől lesz egy beszélgetés segítő?

Szektorok közötti együttműködés – partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe nem csupán az oktatási intézmények feladata, szükséges feltárni és megismerni azokat az intézményeket, szervezeteket, formális és informális csoportokat, melyek e feladatban segítségre lehetnek.

Személyközpontú profil

A Személyközpontú profil egy rövid ismerkedési mód a diákkal, mely megadja azokat a fontos információkat, melyek segítik a teamet abban, hogy jobban megértsék a diákot, és megtalálják a számára legmegfelelőbb támogatási módszert. A profil különféle specifikus megállapításokat rögzít. Egy diáknak több profilja is lehet a profilalkotás céljától függően. Egyik például lehet az, amelyik részletezi, amit a teamnek tudnia kell arról, hogy mivel tölti otthon az időt, egy másik pedig arról szólhat, hogy

Teammegbeszélések szervezése

A teamek találkozói alapvető részei a jó teammunkának. Ezek azok az alkalmak, amikor a tagok megoszthatják egymással sikereiket és nehézségeiket, amikor az esetleges konfliktusokat kezelni lehet és fontos döntések hozhatók.

Tégy egy lépést előre – csoportos gyakorlat

Osztályban, vagy bármely tanuló csoportban, illetve a teamépítésben alkalmazható gyakorlat, mely alkalmas a diákok/team tagok megismerésére, megértésére; a tőlünk különböző emberek felé irányuló empátia fejlesztésére; a csoportkohézió növelésére; a diákok/teamtagok közötti elfogadás, megértés fejlesztésére; az eltérő és/vagy szélsőséges viselkedések okainak megismerésére, megértésére; egy társadalmi kisebbséghez vagy kulturális csoporthoz való tartozás lehetséges személyes következményei megérté

Történetmesélés

Rövid történeteket elmesélő filmek, melyek korai iskolaelhagyókkal és olyan diákokkal készültek, akik második esély iskolákba jártak vagy ilyen programokon részt vettek. A filmekről történő beszélgetés segíthet napvilágra hozni a korai iskolaelhagyókról és a diákok saját iskolai helyzetükhöz való viszonyulásáról fennálló hiedelmeket, elképzeléseket, véleményeket, sztereotípiákat.

Vesztesmentes konfliktuskezelés

A vesztesmentes konfliktuskezelés azon a megközelítésen alapul, amely feltételezi, hogy egy konfliktusban mindkét félnek lehetősége nyílik arra, hogy szükségleteik kielégítést nyerjenek. Többnyire kreativitást igénylő feladat a felek számára egyaránt megfelelő új megoldást találni és/vagy bizonyos kommunikációs módszereket alkalmazni.

Viselkedési szabályok felállítása az osztályban

Az osztályban elfogadott viselkedési szabályok megalkotásának folyamata.

Zaklatás

A fizikai vagy érzelmi zaklatás, legyen az valóságos vagy virtuális, egyike azon jeleknek, melyek a korai iskolaelhagyás veszélyére utalhatnak. Ennek a jelnek a felismerése nem minden esetben egyszerű, mert ezek a cselekedetek többnyire nem az osztályteremben vagy tanárok, felnőttek jelenlétében történnek. Éppen ezért ennek az eszköznek a célja a diákoktól történő információszerzés.

Tempus Pályázatok Képzések Europass Alumni Tudástár Szakmai projektek Nemzetköziesítés

Az oktataskepzes.tka.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »